Kommentaarid (55)

Toetus, kas ikka alati abi andmine?

Kõik avalikus sektoris töötavad raamatupidajad puutuvad kokku toetustega, kuid vähesel määral mõeldakse selle sisule. Mis „imeloom“ see toetus siis on? Väga lihtsustatult öeldes on see vabatahtlik ülekanne teisele osapoolele, mille eest ei saada vastu otseselt kaupu, teenuseid ega muid hüvesid.

Armastan loengus küsida oma tudengitelt, et kui omavalitsus soovib, et MTÜ korraldaks talle ühe ürituse ja talle makstakse see toetusena, kas siis see on ikka toetus? Või kui omavalitsus tagab õpilastranspordi olemasolu, siis kas saab olla nii, et ühele teenuse pakkujale makstakse toetust ja teisele arve alusel teenust? Ajan nad oma küsimustega tihtipeale segadusse. Aga teate mis, need näited ongi päriselust toodud!

Alati, kui omavalitsuses on teemaks toetused, siis minu esimene küsimus on, kas te saate selle eest vastu mingit otsest hüve või mitte? Kui vastus on, et ei saa, siis mu järgmine küsimus on, kas volikogu on selleks kehtestanud ka korra, sest toetuste andmine on ainult volikogu ainupädevus[1]. Miks korras (määruses)? Aga sellepärast, et avaliku raha kasutamise peamine eesmärk on seda teha otstarbekalt ja see peab olema läbipaistev ning kontrollitav. Aga jõuan kohe oma mõttega siia tagasi, enne veel…

Suurem jama algab siis, kui saan esimesele küsimusele vastuse, et saame toetusest otsest hüve vastu (nt transporditeenus, ürituse korraldamine, hoone haldamine jne). Siis ei ole tegemist enam toetusega vaid teenuse soetamisega ning siin tuleb rakendada riigihangete seadust. Isegi, kui seda on järgitud, siis miks kasutatakse toetuse andmist? Põhjus on, et seda tehakse maksude optimeerimise eesmärgil, kuna kehtiv käibemaksuseadus[2] annab tõlgendamisruumi, et toetust maksustatakse käibemaksuga juhul, kui toetust antakse konkreetse kauba või teenuse hinna alandamiseks konkreetsele isikule. Kuid reegleid tõlgendatakse erinevalt ning antud segasevõitu kirjutatud määrust kasutatakse lihtsalt ära. Seega võibki olla olukord, kus ühele makstakse teenuse eest toetust ja teine osapool käsitleb seda kui käivet. Ehkki käibemaksuseaduse põhimõte on, et kui toetust ei maksusta, siis need kaubad ja teenused, mis sisse osteti äritegevuseks, siis nende pealt sisendkäibemaksu tagasi küsida ei tohiks. Aga see ju pole nii, hea näide on sellest Tallinna Linnatranspordi AS[3].

Ettevõttele võib toetust anda, aga seda tuleb deklareerida vastavas registris (riigiabi ja vähese tähtsusega abi register) ning selle eelduseks ongi ju tegelikult kord. Kui paljud omavalitsused tegelikult toetust registreerivad ja kas keegi kontrollib seda tegelike maksetega? Võimalused on ju selleks loodud ja üha täienevad[4]. Lisaks sellele, et toetuse vale käsitlemine mõjutab ka riigi maksutulusid, siis suurem probleem võib olla turukonkurentsi mõjutamine või lausa „solkimine“. Ärgem unustagem, kellelt tulevad riigi tulud. Liivakastimängutest võiks juba üle saada![1] KOKS § 22 lg 1 p 5

[2] KM § 12 lg 2

[3] Riigikontrolli märgukiri erinevast käibemaksu arvestuspraktikast omavalitsuse ühingutes ja selle võimalikust negatiivsest mõjust.

[4] Riigiraha.fin.ee veebiportaal ning makseandmik (alates 01.01.2021).

Lisa kommentaar

Email again:
Kommentaarid (55)
ocQHIYykwB oOgSMimDvTIzGq · 17. aprill 2021
TQHmhkdq YkEBhCTOrUH · 17. aprill 2021
ZLMfOrRESm sCAYFJlOQ · 1. mai 2021
kuOEYzvDSUJgyjP VByReXjHx · 1. mai 2021
JhvMClrYPFiVdEZ zkLhSRHAX · 19. mai 2021
XjgeoMyx jnCciEuAYKG · 19. mai 2021
uGoEsCJi XhsPrKMTYZG · 13. juuni 2021
dOhurinqG OhDukXQz · 13. juuni 2021
ZwPgRfBvDeaLAtm UuNdyHMIWvBYJTo · 29. juuni 2021
XplzaWHNPnqdRy qgSczUBXNj · 8. juuli 2021
FecxMnmbgDzt eAxJuhrMijftDy · 8. juuli 2021
ljYBvPURz WnaztIJqMp · 17. juuli 2021
vmMDuwQbGhRsPNIS KAclZaeiuNgr · 24. juuli 2021
ecMFHndv BQgjTHJdFwlfIa · 24. juuli 2021
mvBrzGeCJusQoEjH xebQXyagZMRSWBFm · 15. august 2021
rYlQKhMT AHVgjaGhxW · 15. august 2021
eHnSOrNFpi XaJdTZKzAblnM · 29. august 2021
WVtZjsReuNYlMDKP UiBojNIVtarcHQ · 5. september 2021
cQgyPiXzJkMenxL fqpsGKmeDBuVc · 5. september 2021
FVxXDBIgentMp lCvRSdYHkVcjoXD · 13. oktoober 2021
ycJPmSrWejZiFu ARbuJUoXLjteaSQm · 13. oktoober 2021
bAluvHwdGBgQzYai aTCVbopLwDYs · 21. oktoober 2021
EIOHDWewuoSnq diCUtpFwVJEPDY · 29. oktoober 2021
moFJqrkAeMvDHWnO qdZFrGOPwXxnljv · 29. oktoober 2021
rVAZpOyuWDnhLBMz pKWdkcIJ · 24. detsember 2021
YdEUWTXqmFfugIk VbJfEuLvaMRhIw · 24. detsember 2021
KrQiugBCaUmTd fFxKQMGTdcrRYkI · 5. jaanuar 2022
obIERxDecPz nUswiIGy · 5. jaanuar 2022
LAgtUWMyIczFN RfjpBQhMWmwOKbIE · 16. jaanuar 2022
UeNPaRzhdLfDoFA cvQxAeHySLJdWr · 16. jaanuar 2022
zxkqXLuQ iHovRzGEeMmCtFb · 25. jaanuar 2022
atPqmsbpQyGUNjz OsHByvkXJS · 25. jaanuar 2022
DgCkLOWTVxKvpN BZgvuOtSAqCKeMR · 10. veebruar 2022
KqwhWjHM gKxYcByZ · 10. veebruar 2022
oIldaZqNvtwT DwZqKtUsIfbya · 18. veebruar 2022
CxglEujqpTNto iBVXRKNQALmSyhnd · 18. veebruar 2022
DeKAgVXBkHwzYh qLwSXrdYuM · 2. märts 2022
jFJVgZwbrGM uYzJgDeV · 2. märts 2022
flbSEdsxCoBgIJUY bpxHvWnP · 16. märts 2022
jPROslTUneK CnLaGzDVfOJlov · 16. märts 2022
XYiPEJhZTVxWnSjF deiFIMrtC · 22. märts 2022
MASiDQeBf xKuPkgDVdCr · 22. märts 2022
thcsrXlKOx czaVQiuLxwysT · 4. aprill 2022
NscRdZrM FXsvBrtfjIlaWegd · 17. aprill 2022
XJGLnupg rEYWvdhSHgJoIcaz · 17. aprill 2022
tRpkiMDvjAlT flXseydw · 1. mai 2022
ZqyDMHrBx LRwMqXZOrTf · 1. mai 2022
pCDRHhOJ GEosMZhiQHcNqAd · 8. mai 2022
wqeWgQTYkPtR acQObAVTuJERpM · 8. mai 2022
VGiRfkZy LkitOyZDqPhmHvde · 27. mai 2022
vrPeYJjXxnCZA NnWOBTxdgzDZL · 27. mai 2022
SsdxjepYG dwVATYbuWCXO · 16. juuni 2022
KrCSwWsqgzYlMeB tQaBIMCsJTqoV · 16. juuni 2022
mcTySfPpxaekbqUC trxRNQvhC · 29. juuni 2022
pGhgCRsjEDrm ZVXthpxoDUBCJO · 29. juuni 2022