Agere OÜ
Tamme 9A
90509 Haapsalu

Telefon: +372 5623 9259
E-post: agere@agere.ee 

Kes olen mina?
Minu nimi on Piret Zahkna
Oman pikaajalist kogemust nii era kui ka avaliku sektori raamatupidamises ning finantsarvestuses. Olen töötanud üle kümne aasta kohalikus omavalitsuses finantsjuhina, kätt proovinud Riigikontrollis audiitorina kui ka üle kaheksa aasta teinud erasektoris raamatupidamist.
Üle kõige meeldivad mulle numbrid, sest nad räägivad lugusid minevikust ja annavad aimu, mis ootab meid tulevikus. Seetõttu paeluvad mind ka erinevate prognooside kui ka analüüside koostamine peamiselt just avalikus sektori erinevates valdkondades.

Lisaks on raamatupidamine valdkond, mis puutub kokku sisekontrolli erinevate tahkudega. Olgu selleks ametiautode kasutamine, lähetused, hanked jms, siis õigusaktide eelnõudel/analüüsidel pööran tähelepanu ka sisekontrolli aspektile.