Liisi-liisi

Blogi

Kommenteeri
Kui viite raamatupidajale liisingulepingu, vean kihla, et esimene küsimus Teile on, kas tegemist on kasutus- või kapitalirendiga? Te võite ju raamatupidajale soiuda, et rendimaksed sisaldavad liikluskindlustust ja kaskot ja intressikulu pole ollagi, aga ausõna, seda vastust ei oodatud!
Miks üldse raamatupidajad sellist asja küsivad? Aga loomulikult seepärast, et ühel juhul on tegemist jooksva kuluga ja teisel juhul investeeringuga. Käibemaksu mõistes siis, kas küsid sisendkäibemaksu tagasi iga kuu või kogu summa koheselt. Siinkohal ei lasku ma sõiduautode käibemaksuga maksustamise teemasse.

RTJ 9 (rendiarvestus) toob välja kõik olulised kriteeriumid, mida peab rendiarvestuses jälgima. Et asi oleks selge ja lihtne, olen ma teinud endale lihtsa nn tšekklisti. Kui kõik vastused on "ei" on tegemist kasutusrendiga, kui aga vähemalt üks vastus on "jah" on tegemist kapitalirendiga.
KontrollküsimusVastus
Renditava vara omandiõigus ei lähe rendiperioodi lõpus asutusele üle tasutajah/ei
Asutusel ei ole õigus osta renditav vara välja hinna eest, mis on eeldatavasti oluliselt madalam selle vara õiglasest väärtusest (st puudub nn soodushinnaga väljaostuoptsioon)
jah/ei
Lepinguperiood on lühem kui 75% renditava vara majanduslikust elueast
jah/ei
Rendi jõustumise hetkel on rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtus väiksem kui 90% renditava vara õiglasest väärtusest
jah/ei
Renditud vara ei ole spetsiifiline (spetsiifilise vara puhul saab ainult linna asutus seda ilma suuremate modifikatsioonideta kasutada, mistõttu on tõenäoline rendilepingu pikendamine nii, et see katab suure osa vara majanduslikust elueast)
jah/ei
Rendilepingu ennetähtaegne lõpetamine on võimalik ilma sanktsioonideta ja mõistliku etteteatamistähtajaga
jah/ei
Renditava vara jääkväärtuse õiglase väärtuse muutusest tingitud kasumid ja kahjumid võtab enda kanda rendileandja (st asutusel puudub näiteks rendilepingu ennetähtaegse lõpetamise korral kohustus maksta rendileandjale kinni vara jääkväärtuse ja vara uuelt omanikult saadud müügihinna vahe)
jah/ei
Asutusel ei ole võimalust renti rendiperioodile järgnevaks perioodiks pikendada turul kehtivatest rendihindadest tunduvalt madalama hinnagajah/ei

Omaette küsimus on muidugi lepingust neile küsimustele vastuse saamine. Teisalt, kust peaks raamatupidaja võtma vara majandusliku eluea? Siinkohal on mõne asjatundlikuma härra või proua nõu vaja, kui just Teil pole vara hindaja kogemusega raamatupidajat. Ning kolmas takistuskivi on nüüdisväärtuse leidmine. Jah, mõni atsakam finantsist on võimeline selle kiirelt exceli ära arvutama, kuid üldjuhul ei puutu lihtsamad raamatupidajad nüüdisväärtusega oma tööeluajal kordagi kokku.

Et pea murdmist ja ümberkirjutamist oleks vähem, siis jagan oma tabelit. Head liisimist!

Lisa kommentaar

Email again: